• Noche de Tango

   Ballhaus - Riedweg 51 in Ulm/Söflingen

   Samstag 16. Juli 2022
   20:00 - ca. 01:00 Uhr

   Musicalizadora: Rodica

   rodica

  • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Noche de Tango

   Ballhaus - Riedweg 51 in Ulm/Söflingen

   Samstag 17. September 2022
   20:00 - ca. 01:00 Uhr

   Musicalizadora: Alice Pollak

   alice.

  • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Noche de Tango

   Ballhaus - Riedweg 51 in Ulm/Söflingen

   Samstag 15. Oktober 2022
   20:00 - ca. 01:00 Uhr

   Musicalizador:  Gustavo Gomez

   gustavo


   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Noche de Tango

   Ballhaus - Riedweg 51 in Ulm/Söflingen

   Samstag 19. November 2022
   20:00 - ca. 01:00 Uhr

   Musicalizador:  Mauro da Lundo

   mauro


   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Noche de Tango

   Ballhaus - Riedweg 51 in Ulm/Söflingen

   Samstag 17. Dezember 2022
   20:00 - ca. 01:00 Uhr

   Musicalizador:  Alex Vassiliadis

   alex


   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


web-ballhaus.jpg (88509 Byte)
"Ballhaus" - Ulm/Söflingen Riedweg 51 in Ulm
Info-Line: 0731-9806040

ballhaus0513 (7).JPG (164722 Byte)

ballhaus0513 (5).JPG (191414 Byte)

ballhausweb2.JPG (210118 Byte)

ballhausweb1.JPG (229414 Byte)